Nicotine
Dao le trong shamurai shodow 3
Nicotine

Nicotine
samurai shodown fanart

More artwork
Dao le trong day30Dao le trong day12Dao le trong day5